Centrum Szkoleniowe KLANZA w Krakowie

 

18 lipca 2000 r. Zarząd Główny w Lublinie powołał do życia niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
Centrum Szkoleniowe KLANZA wpisane jest do ewidencji MEN pod poz. DN.2.14123/rej/18/00. Obowiązki Dyrektora Centrum pełni obecnie Lucyna Bzowska.

Od  dnia 1 września 2014 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA w Krakowie.
Dyrektorem jest Joanna Niedziałek (tel. 727 555 717)

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Krakowie - wpisane jest do prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego  ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr 63/2014. Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych wykorzystując wypracowaną przez 20 lat doświadczeń METODĘ KLANZY 
Warsztaty prowadzi kadra pedagogiczna z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem.

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY - do pobrania

 

Smile II MARATON KLANZY

HISTORIA ORŁA BIAŁEGO czyli inspiracje w biało-czerwonych barwach

i niebanalne pomysły na uroczystości szkolne i przedszkolne.

Termin: 03.03.2018  sobota : 9:00-18:00

Miejsce : SP 162 ul. Stojałowskiego 10 Kraków

Ilość godzin : 10

Odpłatność: 200 zł.

W programie:

W krainie legendarnego Lecha.

Warsztaty scenograficzne dla nauczycieli, czyli jak łatwo i szybko stworzyć dekorację

i kostiumy do przedstawienia teatralnego.

Legenda na scenie.

O prostych formach teatralnych do wykorzystania w pracy z dzieckiem.

Taneczne wędrówki po Polsce.

Czy król Jagiełło tańczył krakowiaka? Tańce narodowe w prostych układach dla dzieci.

Literacko-muzyczne zabawy z biało- czerwoną flagą i orłem w tle.

Ciekawe teksty, piosenki i pieśni, które można wykorzystać w edukacji patriotycznej

 

Smile TANECZNE SPOTKANIA Z KLANZĄ CZ. I

Prowadzący : Mirosław Bzowski  trener Klanzy

Termin : 9-10.03.2018  piątek : 16:00-20:00 sobota: 9:00-17:00

Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie, ul. Młyńska Boczna 4

Ilość godzin :15

Odpłatność :200 zł., członkowie Klanzy : 190 zł. (Uczestnicy otrzymują CD z materiałem muzycznym)

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania  zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, liderów grup, osób zajmujących się organizacją czasu wolnego.
Uczestnictwo w warsztatach rozwija i poszerza umiejętności taneczne(w obszarze integracji i budowania więzi w grupie), rozwija świadomość własnego ciała, wyzwala
i rozwija różne sposoby twórczej ekspresji ( ruchowej, plastycznej, muzycznej, werbalnej), doświadcza pracy w grupie.   Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi. Uczestnicy aktywnie poznają tańce integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, poprzez osobiste doświadczenia pracując indywidualnie, w parach i grupach.
Program zawiera naukę tańców: Polka cygańska, Taniec Patryka, Mechol al achat, Chulu, Wiwat, Alunelul, Na zielonej wyspie, Plejskovac kolo, Yossies lied, Walenki, Kuckuckspolka, Cosiros, Wszyscy razem, Klaskany, Lelija, Walc meksykański.

SmileINSPIROWANE FOLKLOREM-PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE, ZABAWY I DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Prowadzący : Mirosław Bzowski  trener Klanzy

Termin : 11..03.2018  niedziela : 9:00-14:00

Miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie, ul. Młyńska Boczna 4

Ilość godzin :6

Odpłatność : 100 zł., członkowie Klanzy : 90 zł.

Warsztaty adresowane są  do nauczycieli przedszkoli, szkół oraz wychowawców placówek socjalnych i kulturalno - oświatowych. W programie propozycje zabaw  muzycznych, taneczno-ruchowych, pląsów, zabaw na powitanie i pożegnanie, proste tańce integracyjne oparte na figurach i  motywach  tańców regionalnych oraz działania plastyczne, których motywem przewodnim jest folklor, obrzędy ludowe i pory roku. Uczestnicy poznają metody umożliwiające w atrakcyjny i przystępny  sposób wykorzystanie tradycyjnej muzyki ludowej w pracy w grupach. Warsztaty gwarantują dużą porcję dobrej zabawy, ruchu, odprężenia oraz kontakt z ludową twórczością

 

Smile DZIESIĘĆ PALCÓW- wpływ muzyki na działalność twórczą dziecka

Prowadzący : Małgorzata Sikora trener Klanzy

Termin : 6.04.2018  piątek : 16:00-20:00

Miejsce: Przedszkole nr 87 Lajkonik ul. Spółdzielców 7 Kraków

Ilość godzin : 5

Odpłatność : 95 zł., członkowie Klanzy : 85 zł.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność należy w nich rozwijać i pielęgnować. Radość, którą przeżywa mały artysta pobudza go do dalszej zabawy formą, barwą czy dźwiękiem. Muzyka pobudza twórcze działania,   może pomagać w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru. Podczas warsztatów zaproponujemy wykorzystanie palców w technikach plastycznych połączonych z muzyką oraz proste tańce na siedząco - wyciszające lub pobudzające do działania. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, świetlic, terapeutów oraz studentów, którzy szukają inspiracji do pracy z dzieckiem.

 

Smile NIEZWYKŁA PRZYGODA - zabawy plastyczno-sensoryczne

Prowadzący : Małgorzata Sikora trener Klanzy

Termin : 8.04.2018  niedziela : 9:00-13:30

Miejsce: Przedszkole nr 87 Lajkonik ul. Spółdzielców 7 Kraków

Ilość godzin : 5

Odpłatność : 95 zł., członkowie Klanzy : 85 zł.


Pierwszym etapem uczenia się jest poznawanie przez zmysły.  Jest ono bardzo ważne do harmonijnego rozwoju dziecka. Właśnie w czasie eksperymentowania z różnego rodzaju tworzywami naturalnymi czy sztucznymi budzi się u dzieci odkrywcza radość i wyzwala poznawcza ciekawość, a także wzbogaca się jego rzeczowa wiedza. Sztuka i sensoryka to niezwykła przygoda dla dziecka, to radość, swoboda ekspresji, konkretne umiejętności, odkrywanie swoich możliwości w procesie twórczym. Celem warsztatów jest wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, rozbudzenie jego wyobraźni i wrażliwości, które poznaje otoczenie za pomocą zmysłów. Zabawy z kolorem, kształtami i fakturami to propozycje ciekawych zabaw plastycznych połączonych z doświadczeniami sensorycznymi. Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz pracowników świetlic środowiskowych.

 

Smile TAŃCZY MAŁY, TAŃCZY DUŻY czyli tańce i zabawy ruchowe, do znanych i mniej znanych utworów dla dzieci i rodziców.

Prowadzący:Anna Pokój trener Klanzy i Piotr Pokój trener Klanzy

Termin: 14.04.2017 (sobota) godz. 9:00-17:30

Miejsce: Szkoła Podstawowa  nr 123, ul. Okólna 16, Kraków

Ilość godzin: 10 godz. dydaktycznych

Odpłatność: 155 zł, 145 zł członkowie KLANZY

W programie: układy taneczne do współczesnych utworów muzycznych z różnych stron świata, między innymi z: Afryki, Polski, Ukrainy, Korei, Brazylii, Francji. W tym choreografie do takich hitów, jak: Shakira „WakaWaka", Michel Telo - „Ai Se Eu Te Pego (Nooosa)", PSY - „Gangnam Style". Ciekawe układy taneczne do wykorzystania nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również na: festynach, zajęciach i dniach otwartych, imprezach okolicznościowych, itp. Dodatkowo projekty zabaw: ruchowo - matematycznej, plastyczno - technicznych, choreograficznej i literackiej.

 

Smile METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ- WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ZABAWY -(dawniej Kurs wstępny z pedagogiki zabawy)

Prowadzący: Joanna Niedziałek trener Klanzy

Termin: 20-21.04.2018 piątek: 15:00-20:00, sobota: 8:00-18:00

Miejsce: SP 123 Kraków ul. Okólna 16

Ilość godzin: 20

Odpłatność: 195 zł., członkowie Klanzy: 185 zł.

Warsztaty umożliwiają poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania informacji zwrotnej.

 

Następne szkolenia będą się pojawiać sukcesywnie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: szkolenia.krakow@klanza.org.pl wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA ( do pobrania)
Po wysłaniu karty zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail.
Prosimy wtedy o wpłatę należności na konto:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Krakowie ,
30-611 Kraków, ul. Beskidzka 28/28
PKO BP I O/KRAKÓW 93 1020 2892 0000 5002 0422 8466
z dopiskiem (nazwa szkolenia)

Na szkolenia zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, które równolegle z wysłaniem KARTY ZGŁOSZENIA wniosą opłatę na konto za szkolenie.

Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy tylko w przypadku odwołania zajęć przez organizatora. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na inne warsztaty z listy organizatora. Zawsze istnieje możliwość podania innej osoby na swoje miejsce.

Do każdej wpłaty na konto automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej. W razie innego nabywcy lub innej formy płatności prosimy to uzgodnić z Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA w Krakowie p. Joanną Niedziałek tel. 727 555 717
poniedziałek, środa w godz. 8 30 - 11 30, oraz wtorek w godz. 18 - 20,,
e-mail: szkolenia.krakow@klanza.org.pl

Jeżeli za szkolenie płaci placówka, niezbędne jest potwierdzenie dyrekcji drogą mailową o pokryciu kosztów szkolenia oraz zgoda na wystawienie faktury na placówkę.
W przypadku wpłat dokonywanych przez placówkę prosimy w treści przelewu podać tytuł szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Faktury wystawiamy w terminie tylko  do 7 dni od daty wpływu pieniędzy na konto.


Smile Istnieje możliwość zamówienia tych lub innych warsztatów z oferty Stowarzyszenia KLANZA dla Państwa placówki.  Prowadzimy szkolenia na zamówienie dla rad pedagogicznych i innych placówek dostosowując program do indywidualnych potrzeb placówki i grona pedagogicznego.

 

Ceny warsztatów na zamówienie:

195 zł za godz. dydaktyczną (na terenie Krakowa)
205 zł za godz. dydaktyczną + koszty dojazdu (poza terenem Krakowa)

Dla warsztatów powyżej 10 godz. dydaktycznych dopuszczamy możliwość negocjacji cen.

Osoby oraz instytucje zainteresowane naszą ofertą warsztatową prosimy składać zamówienia drogą mailową:  szkolenia.krakow@klanza.org.pl

 

 

 

2009 - 2010 Klanza Kraków   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków